دانلود پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل ا رزش افزوده اقتصادی ( ای – وی – اِی )[1]

ارزش افزوده اقتصادی ، به عنوان یکی از اندازه های عملکردی مبتنی بر ارزش ، در زمان پیدایش محبوبیتی فوق العاده بدست آورد. این روش به گونه نسبی یکی از جدیدترین روش های ارزیابی عملکرد سازمانی می باشد که توسط بنت استوارت و شرکت مشاوره نیویورک توسعه داده گردید. این روش بر بیشینه کردن ثروت سهامداران متمرکز می باشد . ارزش افزوده اقتصادی، جریان نقدی ایجاد شده (پس از کسر مالیات) توسط شرکت منهای هزینه سرمایه صرف شده جهت ایجاد آن جریان نقدی بوده، پس نشان دهنده سود واقعی در برابر سود روی کاغذ می باشد. ارزش افزوده اقصادی به عنوان تفاوت بین فروش خالص و مجموع هزینه های عملیاتی ، مالیات ها و هزینه های سرمایه می باشد در حالیکه هزینه های سرمایه از طریق ضرب هزینه متوسط سرمایه ی موزون در کل سرمایه (سرمایه گذاری شده) محاسبه می گردد . در اقدام، ارزش افزوده اقتصادی زمانی افزایش می یابد که متوسط هزینه هزینه سرمایه ی موزون ، کمتر از بازگشت به دارائی های خالص و یا بالعکس باشد. در حال حاضر روش ارزش افزوده اقتصادی به نحو مطلوبی استقرار یافته می باشد و به گونه فزاینده ای شرکت های بزرگ در حال پذیرش آن به عنوان پایه ای برای برنامه ریزی تجاری و پایش عملکرد هستند. به تعبیری تغییر در ارزش افزوده اقتصادی معیاری بدین نحو فراهم می کند که آیا سرمایه ی فکری سازمان اثر بخش بوده و یا خیر. بدیهی می باشد در این حال ، ارزش افزوده اقتصادی یک اندازه جایگزین برای سرمایه فکری می باشد و اطلاعات دقیقی از اندازه تاثیر سرمایه ی فکری بر عملکرد شرکت فراهم نمی کند .

 

 

 

7-4-12-2 شاخص سرمایه ی فکری

شاخص سرمایه ی فکری حالت توسعه داده شده روش هدایت اسکاندیا می باشد ، که کوشش در یکی کردن اندازه ها در قالب یک شاخص واحد و سپس مرتبط کردن این شاخص با تغییرات بازار دارد. به این معنا که این شاخص بر پایش تغییرات سرمایه فکری متمرکز می باشد. این شاخص مشتمل بر پایش ذخیره سرمایه ی فکری و جریان سرمایه ی فکری می باشد. این شاخص بر خلاف سایر مدل ها که کوشش در ارزیابی جداگانه سرمایه فکری دارند، تمامی اندازه ها را یکی می کند. تغییرات در این شاخص ، وابسته به تغییرات در ارزش بازاری شرکت می باشد . با در نظر داشتن اینکه این روش بسیار مفهومی و تخصصی می باشد ، به صورت محدود در سطح جهان پذیرفته شده می باشد و سرنوشتی شبیه سایر اندازه هایی پیدا کرده که وابستگی به قضاوت های ارزشی دارند. این شاخص عملکرد گذشته را محاسبه می کند و از این رو ممکن می باشد بوسیله بعضی تحولات اساسی که در سال های گذشت اتفاق افتاده می باشد، تحت تاثیر قرار گیرد.

به گونه کلی ویژگی های مدل شاخص سرمایه ی فکری در موارد زیر مورد توجه می باشد که این مدل :

  • مبتنی بر طرز تلقی سازمانی می باشد
  • متمرکز بر پایش پویایی سرمایه ی فکری می باشد
  • امکان به حساب آوردن عملکردهای نخستین را ایجاد می کند
  • امکان اتخاذ رویکردی متمایز از رویکرد نوعی مبتنی بر آزمون دارایی های فیزیکی در سازمان ، فراهم می کند.

[1] – Economic Value Added (EVA) Model

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه