عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

ورشکستگی از نظر حقوقی:

ورشکستگی اجباری :

در ورشکستگی اجباری حداقل سه نفر از طلبکاران که مطالبات آنها از مبلغ تجاوز نماید می توانند طرح دعوی کند.

ورشکستگی اختیاری :

در ورشکستگی اختیاری شخص با طرح دعوی در دادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (همان منبع)

 

13-1-2 مطالعه استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت:

بیانیه شماره 4 هیأت اصول حسابداری:

در سال 1971 انجمن حسابداران رسمی آمریکا ، ببیا نبیه شماره 4 هیأت اصول حسابداری   را تحت عنوان “مفاهیم اساسی و اصول حسابداری صورتهای مالی واحدهای تجاری” صادر نمود. این بیانیه مفهوم تداوم فعالیت را مثل طرح اساسی صورتهای مالی طبقه‌بندی می‌نماید و نسبت به آن اظهار می‌دارد که ادامه فعالیت واحد تجاری بطور معمول در صورتهای مالی مفروض می باشد، مگر آنکه با در نظر داشتن یکسری مدارک و شواهد قابل استناد خلاف آن اثبات گردد.

استانداردهای بین‌المللی:

کمیته استانداردهای بین‌المللی فرض تداوم فعالیت را به عنوان یکی از مفروضات بنیادی حسابداری شناخته می باشد و آن را به تبیین زیر تعریف می کند:

“فرض بر این می باشد که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت می باشد، یعنی عملیات آن در آینده قابل پیش‌بینی ادامه دارد، به اظهار دیگر فرض می گردد که نه قصد بر این می باشد که واحد تجاری منحل، یا عملیات آن به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش داده گردد و نه ضرورت اینکار احساس می گردد” ( کمیته فنی سازمان حسابرسی: ص 26-20)1 .

از اظهارنظر فوق می‌توان نتیجه گرفت که تداوم فعالیت به عنوان یک فرض بنیادی در تهیه صورتهای مالی درنظر گرفته می گردد. لذا تبیین این امر ضـروری نیست، ولـی در غیراینصورت افشاء موضوع و همچنین اظهار علت های وقوع این امر الزامی می باشد زیرا که عدم افشاء این مطلب موجب گمراهی بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی می گردد و بر اساس استاندارد بین‌المللی شماره 5  این موضوع مورد تأکید قرار گرفته و به این شکل اظهار می گردد که کلیه اطلاعات با اهمیتی که برای قابلیت فهم بهتر صورتهای مالی ضروری می باشد، بایستی افشاء گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری