دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2 مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری (ام – بی – وی)

مدل مقایسه ی ارزش بازاری و ارزش دفتری، جزو مدل های مبتنی بر سرمایه ی بازار می باشد که در سال 1997 میلادی توماس استوارت معرفی شده می باشد . هر چند بایستی یادآور گردید که این مدل در سال 1998 میلادی نیز بار دیگر مورد توجه دی.اچ لوتی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای توسعه ی آن طرح شده می باشد. مدل ارزش بازاری به دفتری، بدون شک پردامنه ترین مدل به لحاظ به کارگیری در سنجش و ارزش گذاری سرمایه ی فکری به سبب سادگی و قابلیت فهم آسان آن می باشد . در این مدل فرض بر آن می باشد که ارزش نهایی تقریبی شرکت از مجموع ارزش دارایی های مشهود و نامشهود به دست می آید، که در قالب ارزش بازار بروز می نماید. مقدار ارزش در واقع حاصل از ضرب قیمت بازاری هر سهم عادی در تعداد سهم صاحبان سهام می باشد. از دریچه ی دو تعریف فوق، در این مدل تفاوت میان ارزش بازاری و ارزش دفتری، به عنوان مقیاس تقریبی سنجش سرمایه ی فکری شرکت – که در واقع بخشی از دارایی های شرکت به حساب آمده، اما در تراز نامه ها ثبت نمی گردد-، در نظرگرفته می گردد. به گونه کلی می توان گفت که مدل ارزش بازاری به دفتری، تفاوت میان پولی می باشد که سرمایه گذاران شرکت در آغاز سرمایه گذاری نمودند، و جریان نقدینگی که در شرایط زمانی حاضر در صورت فروش سهام شرکت می توانند به دست بیاورند.

در واقع این مدل را می توان، ارزیابی مبتنی بر بازار از ارزش فعلی خالص پروژه های به کارگیری سرمایه ی جاری یا مفروض شرکت ، به حساب آورد. براین اساس می توان ارزش بازاری به دفتری  را ارزیابی مختصر و معتبری از عملکرد سازمان در نظر گرفت . هرچند سادگی و کاربرد آسان،این مدل را به مدلی همه پذیر و عام در حسابداری تغییر داده می باشد ، اما بایستی در هنگام بهره گیری از این مدل به بعضی از وسایل ، به مقصود دستیابی به چارچوب قابل اعتمادتری در تحلیل توجه نمود. یکی از مسائل ، عدم در نظر داشتن عامل های متفاوت در این مدل می باشد. عامل هایی زیرا : شرایط اقتصاد کلان ، سیاست های صنعتی جاری، عرضه و تقاضای اوراق بهادار و ….، که می توانند بر برداشت سرمایه گذاران از پتانسیل شرکت به مقصود ایجاد ارزش در آینده موثر بوده و به گونه غیر مستقیم بر ارزش بازار شرکت تاثیر گذار باشند. از سوی دیگر صورت و مخرج کسر ارتباط ی موجود در این مدل ، هر یک از ریشه محاسباتی مجزایی برخوردارند. ارزش دفتری، برپایه ی رویه ها و سیاست های جاری حسابداری شرکت – که تنها بر نتایج خروجی تاثیرگذارند – تعیین می گردد و پیش روی ارزش بازار ، انعکاسی از سیاستهای جاری و همچنین اهداف استراتژیک می باشد . به عبارت بهتر ، ارزش بازار انعکاسی از ارزش مرکب دارایی های نامشهود و ارزش دفتری می باشد ، که انتظارات و پیش بینی های سرمایه گذاران از استراتژی های سازمانی و نیز ، بازتابی از پتانسیل های موجود خلق ارزش در آینده نمایان می سازد. در نهایت بایستی گفت که این مدل ، سنجه قابل اطمینانی از کل داراییهای سازمان را بدست نمی دهد . اما می تواند بعنوان مقیاسی در مقایسه تطبیقی با رقبا و یا بعنوان عاملی در مطالعه وضعیت مقایسه ای سالانه شرکت ، مفید واقه گردد .

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه