دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اجزاء مدل سرمایه فکری

برای دست یابی به چارچوبی مفهومی پیرامون سرمایه ی فکری، در آغاز به مطالعه دو دیدگاه هم زمان، اما به نسبت متمایز نسبت به ادبیات حاکم، در نظریات لیف ادوینسون – میشل مالون[1] و آنی بروکینگ[2] پرداخته خواهد گردید.

 

محوریت دیدگاه لیف ادوینسون و میشل مالون ، بر اهمیت سرمایه ی فکری در سازمان، ویژگی های کلیدی ، سنجه ها و رویکردهای مدیریتی این سرمایه استوار می باشد. بر پایه ی این نظر، استقرار نظام مدیریت سرمایه ی فکری در سازمان مهم ترین قدم در توسعه ی سامانه اکتساب ارزش و پشتیبانی از ارزش ، از خلال این سرمایه می باشد. زیر مولفه های سرمایه ی فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون عبارتند از :

  • سرمایه ی انسانی
  • سرمایه ی مشتری
  • سرمایه ی ساختاری
  • سرمایه ی سازمانی
  • سرمایه ی فرآیندی
  • سرمایه ی نوپدیدی

بر پایه ی نظر لیف ادوینسون و میشل مالون، سرمایه ی فکری متشکل از سه مولفه ی اصلی : سرمایه ی انسانی، سرمایه ی ساختاری و سرمایه ی مشتری، می باشد. سرمایه ی انسانی عبارت می باشد از : دانش، مهارت ها و توانایی های کارکنان. سرمایه ی انسانی : قابلیت های ترکیبی کارکنان یک سازمان را تشکیل می دهد، که در حل مسائل کسب و کار به کمک سازمان می آیند. سرمایه ی انسانی، سرمایه ای درونی در میان افراد بوده و سازمان قادر به اکتساب و تملک آن ها نیست. پس این خطر برای سازمان هست که با ترک افراد، این سرمایه نیز از سازمان خارج گردد. از این رو سرمایه ی انسانی بستگی مستقیمی به نحوه ی بکارگیری این سرمایه ها توسط سازمان و توسعه خلاقیت و نوآوری برای بهبود این سرمایه ها دارد.

سرمایه ی ساختاری : به تمام مواردی که از کارکنان سازمان (سرمایه ی انسانی) پشتیبانی می کند، اطلاق می گردد. سرمایه ی ساختاری، زیر ساخت های پشتیبانی کننده ای می باشد که سرمایه های انسانی را به مرز عملیاتی شدن هدایت می کند. این سرمایه ها ، در مالکیت سازمان بوده و با آمدن و رفتن افراد به سازمان در آن ها تغییری ایجاد نمی گردد. سرمایه های ساختاری شامل موارد سنتی ، زیرا : سخت افزار، نرم افزار، فرآیندها، سامانه اطلاعاتی ، پایگاههای داده اختصاصی، امتیازات انحصاری و نام تجاری سازمان می باشد.

به خاطر گوناگونی این مولفه ها ، لیف ادوینسون و میشل مالون، سرمایه ی ساختاری را به سه مولفه ی : سرمایه ی سازمانی ، سرمایه ی فرآیندی و سرمایه ی نوآوری تقسیم بندی می کنند.

بر این اساس سرمایه ی سازمانی ، عبارت می باشد از : سامانه ها و فلسفه ی سازمان که با هدف به کارگیری قابلیت های سازمانی به کار می طریقه. سرمایه ی فرآیندی ، شامل : تکنیک ها ، رویه ها و برنامه هایی که برای پیاده سازی و ارتقا سامانه های خدمت رسانی و توزیع کالا بکار می طریقه. سرمایه ی نوآوری ، متشکل از دارایی های مرتبط با مالکیت فکری و زیرساخت های نامشهود می باشد. مالکیت فکری نیز به نوبه ی خود، شامل مواردی زیرا : حقوق و امتیازات انحصاری مثل : کپی رایت و نام تجاری می باشد وزیرساخت های نامشهود : تمامی استعدادها و فلسفه ای که سازمان بر مدار آنها استوار می باشد را شامل می گردد.

در این طبقه بندی ، سرمایه ی مشتری عبارت می باشد از : قوت و پایداری روابط با مشتریان . بر این اساس، رضایت مشتریان، تکرار معاملات، رشد مالی و اندازه حساسیت قیمت می تواند به عنوان شاخص هایی برای سرمایه ی مشتری در نظر گرفته گردد. فرق مستقر شده میان سرمایه ی مشتری و سرمایه های ساختاری و انسانی به سبب تاثیری می باشد که سرمایه ی مشتری بر ارزش سازمانی می گذارد.

[1] – Edvinsson life and Micheal s.Malono ,1997.

[2] – Brooking Annie ,1996.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه