عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2 مطالعه قانون ورشکستگی ایران

در این بخش به مطالعه مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدی آن پرداخته می گردد و در این زمینه لایحه اصلاح قانون تجارت که اخیرا” به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می گذارند . با در نظر داشتن اینکه قانون یاد شده هنوز مصوب نشده می باشد رئوس موارد مذکور ذکر میشود . طبق ماده 141 لایحه اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت ورشکسته به تبیین زیر اظهار شده می باشد (حاجیها 1384: ص85)1:

اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل  نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف می باشد بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد مطالعه قرار گیرد . هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد بایستی در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون ، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد . در صورتیکه هیات مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می گردد نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار در خواست کند.

گر چه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده می باشد اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه می آیدورشکستگی تصریح گردیده می باشد ( همان منبع،89)2.

در صورتی که شرکت ورشکسته گردد یا هنگام انحلال معلوم گردد که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع ، هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت ، معلول تخلفات او بوده منفردا” یا متضامنا”، به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست ، محکوم کند.

به علاوه در ماده 412 قانون فعلی نیز تصریح مختصری به تادیه دیون شده می باشد . در زیر قسمتی از ماده فوق آماده می باشد :

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می گردد.

در پیش نویس لایحه قانون تجارت که در جریان تصویب می باشد ، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی ، ملاک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته می باشد . در حالی که در قانون فعلی می توانی از پرداخت دیون ملاک ورشکستگی شناخته شده می باشد .

ماده 835 به تبیین زیر می باشد :

تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد اما، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجاری می باشد مشمول بازسازی قرار می گیرد .

مشمولان این ماده مکلف اند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون ،درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نماید .

یکی از تسهیلات قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی ، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به مقصود تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر حهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی می باشد . که نکته حائز اهمیتی می باشد که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت (همان منبع،89)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری