ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2  علت های ورشکستگی

تعیین دلیل یا علت های دقیق ورشکستگی و معضلات مالی در هر مورد ویژه ای   کار سختی است در اغلب موارد علت های متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استریت علت های اصلی ورشکستگی معضلات مالی و اقتصادی می باشد.

در بعضی موارد علت های ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می گردد. حسابدارنی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکت های رو به زوال تجربه دارند می توانند به راحتی علت های ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحد تجاری در یک دوره نسبتا کوتاه مدت طرفداری می کند ورشکستگی را از چشم حسابدارن پنهان می دارد.

 

1-10-1-2 علت های درون سازمانی

1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار :

اگر شرکت اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دین از بدهکاران سخت و پیچیده می گردد. توزیع کننده ها در صورت فروش کالا به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از تولید کننده به توزیع کننده و در نهایت به مصرف کننده توسعه داده می گردد. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می گردد و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست گردد خطر سقوط همه زنجیره هست. راه حل مناسب افزایش مطالعه های اعتباری و محدود کردن حتی الامکان فروش های نسیه می باشد. گر چه ممکن می باشد بعضی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه ، زیان بیشتری از سوخت شدن بعضی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد.

اما تصمیم غلط درمورد اعطای اعتبار ممکن می باشد باعث ایجاد ریسک در فعالیت خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیر معمول ، ممکن می باشد ساختار مالی را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید. (همان منبع)

2- مدیریت ناکارا :

فقدان آموزش، تجربه ، توانایی و ابتکار مدیریت‌، عدم همکای و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای ، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می سازد بیشترین تعداد ورشکستگیها به این علت های بوده اند . عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه ای هم در این طبقه قرار می گیرد.

ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف یکدیگر بودندو اختلاف آنها به تبیین زیر بود .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شرکتهای نا موفق سوابق و رویه های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می ورزید ند. نتجه نهایی این پزوهش نشان داد که ورشکستگیهای مورد مطالعه بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوء مدیریت)بود.

بعضی از این مدیریت ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس ، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتند که فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می گردید از آن اجتناب ورزید

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگلیس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند مطالعه نمود و دریافت که مدیریت  شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده می باشد. بعد از آن به ترتیب بازار ، فقدان سرمایه گذاری اضافی لازم و تامین مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)1.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری