عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت

هدف ما در این پژوهش ارزیابی توانمندی مالی (تداوم فعالیت) شرکت‌ها می‌باشد. مهمترین مشکل در این زمینه مربوط به نحوه ارزیابی تداوم فعالیت شرکت‌ها و تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمّی می‌باشد زیرا که اگر محاسبه عددی تداوم فعالیت به همین سهولت ممکن بود، خود این عدد می‌توانست به عنوان یک شاخص اصلی همراه سایر اطلاعات در بازارهای سرمایه افشاء شده و بهره گیری‌کنندگان در ارزیابی سهام شرکت‌ها از آنها بهره گیری کنند. اما در ارزیابی احتمال اینکه شرکت‌ها در آینده به تداوم فعالیت خواهند پرداخت و یا اینکه ورشکسته خواهند گردید، نیازمند درنظر گرفتن پارامترهای بیشماری می باشد که در فعالیت شرکت‌ها تأثیرگذارند (در مباحث بعدی خواهد آمد) و حسابرسی می‌بایست حین ارزیابی شرکت حداقل مهمترین آنها را در نظر گرفته و مطالعه کند.

بطور کلی سه شیوه شناخته شده برای تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمّی هست و هر یک مزایا و معایب ویژه ای خود را دارا هستند که عبارتند از:

  1. بهره گیری و استناد به مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت‌ها برای تمیز شرکت‌های دارای تداوم فعالیت و ورشکسته.
  2. بهره گیری و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود بند شرط در مورد ابهام اساسی در باره تداوم فعالیت شرکت‌های نمونه برای تمیز شرکت‌های دارای تداوم فعالیت و شرکت‌های ورشکسته.
  3. بهره گیری و استناد به نتایج مدل‌های اندازه‌گیری و ممیز ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت‌ها برای شناسایی و تمیز شرکت‌هایی که ورشکسته هستند از شرکت‌های دارای تداوم فعالیت.

در ادامه شیوه‌های تمیز و شناسایی شرکت‌های عادی از ورشکسته بالارا به صورت مبسوط ارائه کرده و مزایا و معایب هر یک را گفته می‌کنیم و در نهایت روش مدنظر برای ارزیابی تداوم فعالیت بر اساس نتایج آنها را می‌آوریم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-14-1-2 ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از مقررات قانون تجارت:

یکی از شیوه‌های تمیز و شناسایی شرکت‌هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت‌هایی که تداوم فعالیت ندارند و ورشکسته هستند، بهره گیری از مواد قانون تجارت در این مورد می باشد. یکی از این موارد مربوط به ماده 141 قانون تجارت می باشد. طبق این ماده، زمانی یک شرکت را ورشکسته یا شرکت فاقد تداوم فعالیت می‌گویند که: “زیان انباشته شده شرکت در دوره مذکور بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.”

همچنین در جایی دیگر می‌گوید: “زمانی که بر اثر زیان‌های وارده بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیأت مدیره مکلف می باشد سهامداران را به مجمع عمومی فوق‌العاده دعوت کرده تا در مورد انحلال شرکت و یا تقلیل سرمایه آن تصمیم بگیرند.”

از محاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن از برای محاسبات می باشد و از محاسن دیگر آن وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می‌باشد.

از معایب این روش موارد زیر هستند:

خروجی این شیوه اندازه‌گیری دو حالت می باشد: یا شرکت ورشکسته می باشد (زیان انباشته بیش از نصف سرمایه) یا شرکت در حالت تداوم فعالیت می باشد. حال ما که می‌خواهیم احتمال انعکاس آن را روی (قیمت سهام  / سود هر سهم)  و طریقه آن بسنجیم، واضح می باشد که شرکت‌های ورشکسته خواه به دلیل منع قانونی خواه به دلیل عدم وجود تقاضا برای سهام آن شرکت‌ها، سهامشان در بازار معامله نمی‌گردد و اصلاً نسبت (قیمت سهام  / سود هر سهم) ندارند و یا اینکه نسبت (قیمت سهام  / سود هر سهم) آنها خیلی بزرگتر از حالت عادی می‌باشد. پس بدیهی می باشد که بازارهای سرمایه نسبت به این موضوع کارا بوده و سرمایه‌گذاران از خرید سهام این شرکت‌ها خودداری می‌کنند. در ارتباط با شرکت‌هایی که مشمول ماده 141 قانون تجارت نیستند، معیار مشخصی برای درجه‌بندی و رتبه‌بندی آنها بر اساس تداوم فعالیت وجود ندارد که بر اساس آن با (قیمت سهام  / سود هر سهم) آن شرکت‌ها مقایسه و آزمون کنیم.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری