دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه و کاربرد سرمایه فکری در ارزیابی عملکرد مالی دربورس ایران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

تعاریف مختلف سرمایه ی فکری

در تعریفی ساده سرمایه فکری عبارت می باشد از تفاوت بین ارزش بازاری و ارزش دفتری دارایی های یک شرکت.

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت می باشد که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود.لذا ماده خام نتایج اقتصادی و عامل تعیین کننده ی حیات سازمان می باشد. سرمایه فکری به عنوان دانش، تجربیات ، اظهار نظرفنی و دارایی های نرم افزاری مرتبط، فراتر از سرمایه مالی و مادی معرفی شده می باشد. بنا به تعریف سرمایه فکری هم می تواند شامل خود دانش ( که به مالکیت فکری و یا دارایی فکری یک شرکت تبدیل شده) و هم نتیجه نهایی فرآیند انتقال آن باشد. مواردی نظیر حق اختراع، حق کپی برداری و نشان تجاری را می توان برای اهداف حسابداری در ارزیابی سرمایه فکری به شمار آورد. سرمایه فکری ذخیره دانش موجود در سازمان در یک منطقه خاص می باشد و یادگیری سازمانی توسعه یکپارچه سازی رفتارهای دانش و فراهم کردن وسیله ای برای فهم نحوه تغییر ذخیره دانش در طول زمان می باشد.

یکی از تعاریف کاربردی از سرمایه فکری توسط سازمان همکاری اقتصادی و توسعه [1]ارائه شده می باشد که سرمایه فکری را به عنوان ارزش اقتصادی دو گروه از دارایی های نا ملموس یک شرکت تبیین می دهد:

سرمایه سازمانی به موضوعاتی از قبیل مالکیت سیستم های نرم افزاری، شبکه های توزیع و زنجیره عرضه مرتبط می گردد.

سرمایه انسانی شامل منابع انسانی درون سازمان ومنابع خارج از سازمان ( مشتریان و عرضه کنندگان) می باشد. اسکاندیا[2] – یک شرگت خدمات مالی در سوئد _ ارکان سرمایه فکری را در دهه 1980 به عنوان “آن قسمت فراتر از سرمایه انسانی که بارفتن به منزل نیروی کار باقی می ماند” تعریف و بکارگرفت (ادوینسون ومالون،1997)3.

 

 

توماس استوارت [3] : سرمایه فکری را چنین تعریف می کند : ” اجزای فکری – دانش، اطلاعات – دارایی فکری، تجربه – که بهره گیری از آن می تواند باعث ایجاد ثروت گردد.”[4] به تعبیری دیگر سرمایه فکری هزینه ای می باشد که یک شرکت برای حفظ جایگاه رقابتی خود می پردازد. او می نویسد که سرمایه ی فکری ” بسته ای از اطلاعات مفید می باشد”. به عقیده ی او، سرمایه ی فکری شامل مواد، دانش، اطلاعات، اموال و تجربه ی فکری می باشد که می تواند برای ایجاد ثروت مورد بهره گیری قرارگیرد. سرمایه ی فکری، بنگاه های اقتصادی را قادر می کند تا با افزودن دانش به محصولات و خدمات به جای مواد فیزیکی ، انرژی و نیروی کار به توزیع ارزش برای مشتریان بپردازند. برای سودآور بودن تبدیل سرمایه ی فکری به سرمایه ی مالی بایستی از راهبردهایی بهره گیری نمود که بر اجزایی از سرمایه فکری و ترویج فرهنگ تجاری تاکید دارند و خلاقیت و نوآوری را در تمام سطوح بنگاه افزایش می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – OECD

[2] – Skandia: Swedish Insurance company

3– Edvinsson, & Mallon,1997

[3] -Stewart (1997)

[4] -Holmen (2005)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

هدف اصلی این مقاله , مطالعه تاثیر سرمایه فکری بر سود خالص شرکتهاست  و مطالعه این قضیه که آیا بین سرمایه فکری و سود خالص شرکتها ارتباط مستقیمی هست یا نه .

هدف ازین پژوهش آگاه کردن سرمایه گذاران و سهامداران از تاثیر گذاری سرمایه های فکری در اندازه سود شرکت می باشد . سهامداران بایستی بدانند که سرمایه فکری ونیروی انسانی تنها منابعی هستند که نقطه پایانی در مورد بهره وری آنها وجود ندارد و بهره گیری مطلوب از آنها می تواند منجر به افزایش سود گردد .

سرمایه فکری به عنوان شاخصی خارج از صورتهای مالی می تواند یکی از شاخص های مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر قرارگیرد .

مهمترین اهداف انجام این پژوهش را می توان به صورت زیر اختصار نمود :

  • شناخت انواع داراییهای نامشهود ، طبقه بندی آنها و روشهای اندازه گیری آنها
  • مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد مالی
  • اطلاع از وضعیت (نسبی) این سرمایه های فکری
  • ارائه راهکارها و پیشنهادات لازم برای بهبود سطح این سرمایه های فکری

پایان نامه