ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط

  1. روش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سهام (MTB)

تجربه گراها تمایل دارند که محافظه کاری را به صورت زیر تعریف کنند:

تفاوت بین ارزش سهام[1] و ارزش نقدی گزارش شده، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری نیز گفته می گردد که آن را با MTB نشان می دهند در نتیجه هرچه نسبت MTB بالاتر از یک باشد بیانگر وجود محافظه کاری بیشتر در گزارشگری مالی می باشد.

شاید دلیل بهره گیری از EV در تعریف محافظه کاری تجربه گراها به واسطه این باور باشد که حسابداران می توانند برآوردهای تایید پذیر و قابل اتکایی از ارزش بازار سهام داشته باشند که بهتر از ارزش بازار نظاره شده در بازار های نقدی می باشد و یا شاید فقدان یک تئوری برای محافظه کاری باشد که تجربه گراها از EV برای تعریف محافظه کاری بهره گیری کنند.

MTB تنها در صورتی می تواند معیار درستی از محافظه کاری باشد که تأثیر حسابداری، گزارشگری ارزش سهام (EV) باشد. اگر هدف حسابداری،گزارش کردن NAV می باشد. پس ارزش دفتری گزارش شده معادل NAB، بخش تایید پذیر NAV خواهد بود و محافظه کاری واقعی برابر خواهد گردید با محافظه کاری کل. MTB، EV را اندازه گیری می کند. پس ویژگی MTB به عنوان معیاری از محافظه کاری بستگی به تأثیر حسابداری دارد. بدون وجود شواهد تجربی از ماهیت تأثیر حسابداری، قضاوت در مورد سودمندی MTB به عنوان یک معیار محافظه کاری مشکل می باشد این در حالیست که واتز و ریچوداری (2007) در پژوهش خود از این معیار بهره گیری کرده اند (واتز و ریچارد هری، 2007: صص 31-2)[2]

  1. روش Res:

پنمن و ژانگ (2002) جهت تخمین اندازه محافظه کاری نامشروط در گزارشگری مالی از این روش بهره گیری کردند در این روش جهت تعیین اندازه محافظه کاری از فرمول ذیل بهره گیری می گردد:

 

UC – Res it =

 

UC – Res it: شاخص محافظه کاری نامشروط برای شرکت i در زمان t

INV it: اندازه موجود کالا

RD: هزینه پژوهش و توسعه

ADV: هزینه تبلیغات

At: کل دارایی های شرکت (پنمن و ژانگ، 2002، صص364-237) [3]

[1]. Enterprise value (EV)

[2] . Roychowdhury & watts , 2007 , 2-31

[3]. Penman & Zhang ,2002,237-364

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

. اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در نظر داشتن اینکه در استاندارد های حسابداری ایران از محافظه کاری با لفظ احتیاط به عنوان یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری نام برده شده می باشد  در این پژوهش کوشش خواهد گردید تا با در نظر داشتن معیار های مختلف محافظه کاری ارتباط آن ها را با ریسک ورشکستگی مطالعه نماییم. سایر اهداف پژوهش به تبیین زیر می باشد:

  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • شناخت ارتباط بین درجه محافظه کاری غیر مشروط با اندازه ریسک ورشکستگی
  • معرفی انواع محافظه کاری
  • مقایسه نتایج پژوهش از دو جنبه محافظه کاری مشروط و نامشروط و دو مدل مختلف ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه ارزیابی ارتباط بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری