مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه:

مانند روشهای سرمایه گذاری ، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها می باشد و مهمترین هدف هرسرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این مقصود ،سرمایه گذاران سهام شرکتهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند  و  بهترین ها را در سبد سهام  خود جای می دهند . یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می گردد ، کسب بازدهی سهام بالا می باشد زیرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود  نقدی  سهام  و  تغییرات  قیمت سهام  توجه  ویژه ای دارند  و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند .  در بازار های سرمایه برگ  برنده در دست سرمایه گذاری می باشد که پیش بینی مناسبی  از بازدهی  سهام شرکت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی اندازه مبالغ سود نقدی سهام باشد زیرا بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت می باشد و قدرت نقدینگی نیز بر اندازه سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذارخواهد بود . همچنین با در نظر داشتن اینکه یکی ازعوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیتهای عملیاتی شرکت ها می باشد  ، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی  از عوامل  موثر در پرداخت نقدی سود سهام  و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد . پس این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از  فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی هست یا خیر ؟  به  عبارت دیگر وجوه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی تا چه اندازه می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید. جریان  نقدی  وجوه  یکی  از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکتها می باشد . سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام  شرکت های  مختلف ، علاقه مند به داشتن اندازه سود  نقدی  دریافتی از شرکتها می باشند زیرا  این عامل در اندازه بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر می باشد .  مطالعه ارتباط  بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر مهم می باشد که (1) سود نقدی توزیع شده بین سهام داران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام می باشد و (2) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته می باشد و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی ، فعالیتهای عملیاتی می باشد

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

5-1 اهداف پژوهش

با ذکر این مطلب که هر پژوهش برای دستیابی به هدف و مقصود خاص انجام می شود. اهداف این پژوهش بر مبنای دو طبقه بندی صفحه بعد ارائه می گردد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-1 هدف کلی

هدف کلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده واقعی سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

2-5-1 هدف ویژه

هدف ویژه این پژوهش، مطالعه تاثیر بزرگ و کوچک بودن اندازه شرکت و همچنین تاثیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین آزمون مدل فاما و فرنچ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه مطالعه ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاربابازده سهام باروش

پایان نامه - تز - رشته حسابداری